FOR A RELAXING HOME

Politika o privatnosti

 – Zaštita osobnih podataka i politika privatnosti

Definicije

Prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Pravna osnova obrade podataka

Pravne osnove za zakonitu obradu osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka su sljedeće:

 • kada ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,

 • kada je to nužno za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,

 • kada je to nužno radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade kada je to nužno kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

 • kada je to nužno za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

 • kada je to nužno za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Načela

Prilikom obrade osobnih podataka LULL Studio d.o.o. kao voditelj obrade poštuje sljedeća načela:

(a) zakonitosti, poštenosti i transparentnosti;

(b) ograničavanja svrhe;

(c) smanjenja količine podataka;

(d) točnost;

(e) ograničenje pohrane;

(f) cjelovitosti i povjerljivosti;

(g) pouzdanosti.

Podaci koji se pružaju ispitaniku

Kupcu kao ispitaniku se pružaju sljedeće informacije u smislu odredbe čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka:

(a) identitet i kontaktni podaci voditelja obrade: LULL Studio d.o.o., Ulica Augusta Piazze 10, 10000 Zagreb, Hrvatska, info@lull.hr, Tel: 00 385 99 497 5592,

(b) kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka: info@lull.hr

(c) svrha obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravna osnova za obradu: izvršavanje ugovora, izvršavanja dostave kupljenog proizvoda, zaštita ključnih interesa ispitanika, dostava newslettera, u svrhu osiguravanja podrške kupcima i marketing

(d) primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka: posrednici i/ili suradnici koji su u ugovornom odnosu sa LULL Studio d.o.o.

(e) LULL Studio d.o.o. neće dostavljati osobne podatke na teritorij treće zemlje ili međunarodne organizacije, osim uz Vašu izričitu privolu.

(f) razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni/kriteriji kojima se utvrdilo to razdoblje: pet godina računajući od dostave osobnih podataka LULL Studio d.o.o.

(g) ispitanik ima pravo od LULL Studio d.o.o. zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;

(h) ako se obrada temelji na danoj privoli ispitanika, ispitanik je ovlašten u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

(i) pravo je ispitanika podnijeti prigovor nadzornom tijelu;

(j) pružanje osobnih podataka nije uvjet nužan za sklapanje ugovora te ispitanik nema obvezu pružanja osobnih podataka i nema posljedica ako se takvi podaci ne pruže, ali nedostavljanje potrebnih podataka može utjecati na mogućnost i/ili kvalitetu ispunjenja ugovora;

(k) ne postoji automatizirano donošenje odluka.

Podaci koji se odnose na djecu

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka djeca zaslužuju posebnu zaštitu u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaštite osobnih podataka.

Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,  djecom se smatraju sve osobe mlađe od 16 godina, te LULL Studio d.o.o. ne traži niti prikuplja osobne podatke djece ili o njima bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti.

Stoga će LULL Studio d.o.o. poduzeti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti.

Ako LULL Studio d.o.o. sazna da su mu poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, LULL Studio d.o.o. će u razumnoj mjeri nastojati učiniti sljedeće:

 • • izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; i

 • • osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu;

 • • te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.

Kada i kako Lull.hr prikuplja podatke korisnika?

Osobni podaci se prikupljaju izravno od pojedinca – podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, kreiranjem korisničkog računa na Internet stranici LULL Studio d.o.o., neposredno, telefonskim razgovorom sa pojedincem. 

LULL Studio d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze sukladno zahtjevima Kupca, odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu Kupca u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketing u mjeri u kojoj je to važno za poslovanje LULL Studio d.o.o..

LULL Studio d.o.o. se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim nužnih podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvršavanja dostave kupljenog proizvoda) niti će ih koristiti u neodređene svrhe. Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviši standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je LULL Studio d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Podaci koje prikuplja LULL Studio d.o.o. su ime, prezime, adresa dostave, broj telefona i adresa e-pošte.

 1. Podatke prikupljamo prilikom kupovine u Lull.hr trgovini u svrhu dostave proizvoda

Prilikom kupovine u Lull.hr fizičkoj i internetskoj trgovini tražimo od Vas određene osobne podatke koje su nužne za ispunjenje usluge i kupovinu. Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje nužno je za izvršavanje ugovora te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

 • U svrhu dostave proizvoda naručenog putem Lull.hr internetske trgovine potrebno je unijeti Vaše osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i adresu e-pošte). 

 • Legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici dostavnih službi s kojima LULL Studio d.o.o. ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem Lull.hr internetske trgovine, a koji ugovori su u skladu sa odredbama o zaštiti osobnih podataka, i to Gebrüder Weiss d.o.o., Položnica 9, Sveta Nedelja, OIB:05216322294, Intereuropa d.o.o., Zagreb, Josipa Lončara 3, OIB: 85514716931, DPD CROATIA d.o.o., Sesvete, Slatinska ulica 7, OIB: 87109117191 , kao i proizvođači i veletrgovci kao dobavljači društva LULL Studio d.o.o. u slučaju kada isti organiziraju dostavu, i to: MEBLO TRADE d.o.o., Remetinečka 137, Zagreb, OIB:61918537027.

 • LULL Studio d.o.o. ne bilježi broj Vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. LULL Studio d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, i to Corvus pay koja enkripcijom štiti Vaše podatke. Više možete pročitati na poveznici: https://lull.hr/izjava-o-sigurnosti-online-placanja/

 1. Podatke prikupljamo i obrađujemo ako nas izravno kontaktirate

 • putem obrasca na internetskoj stranici www.lull.hr

 • direktno mailom

 • telefonskim pozivom

Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Podaci su dostupni samo djelatnicima kojima su nužni za ispunjenje ugovora. Kupci i korisnici internetske stranice www.lull.hr suglasni su da u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te u skladu s traženim upitom obrađujemo osobne podatke te prihvaćaju sve rizike koji nastaju korištenjem internetske stranice. Informatički sustav koji koristi LULL Studio d.o.o. zaštićen je tehničkim mjerama od neovlaštenog pristupa, izmjene, širenja, gubljenja i brisanja podataka Kupaca.

 1. Prilikom slanja newslettera pretplatnicima

LULL Studio d.o.o. prikuplja e-mail adrese korisnika koje koristi za slanje newslettera odnosno elektroničkih poruka koje sadrže promotivne poruke, ponude i vijesti iz svijeta mobilne tehnologije.

 1. Prikupljanje u svrhu osiguravanja podrške kupcima i marketing

LULL Studio d.o.o. uz privolu Kupca može koristiti osobne podatke za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera te unapređenja odnosa s Kupcima.

Ukoliko pristup podacima u svrhe marketinške obrade imaju treći pružatelji usluga, oni su detaljno opisani u ovim Uvjetima.

 1. Voditelj obrade osobnih podataka

LULL Studio d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. LULL Studio d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

 1. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka LULL Studio d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka,  imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati putem e-adrese info@lull.hr

 1. Povreda osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka LULL studio d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadzorno tijelo nadležno o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje nije učinjeno unutar 72 sata, mora biti popraćeno razlozima za kašnjenje.

Tko su subjekti s kojima Lull.hr može dijeliti osobne podatke?

 1. Pružatelji usluga društvenih mreža

Prilikom kreiranja Lull.hr računa na Lull.hr trgovini potrebno je unijeti svoje podatke (e-mail, ime i prezime).

Prilikom prijave putem društvenih mreža, odnosno Google i Facebook računa, LULL Studio d.o.o. ne zadržava podatke prikupljene takvom prijavom.

 1. Pružatelji usluga za slanje e-mail promotivnih poruka

Lull.hr surađuje s pružateljima usluga trećim stranama kako bi se mogle provesti aktivnosti slanja e-pošte, oglašavanja i analiziranja upotrebe naših web mjesta i aplikacija te praćenja učinkovitosti kampanja.

Osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvršavanje usluge u naše ime. U nastavku možete provjeriti tko su davatelji usluga trećih strana potrebnih za suradnju:

 • Mailchimp – automatizirana platforma za slanje elektroničke pošte koja nam omogućava slanje newsletter, a koja platforma je usklađena sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka

 • Plavi pixel d.o.o. – web agencija koja održava webshop s kojom LULL Studio d.o.o. ima sklopljen ugovor o zaštiti podataka.

 • Google – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika. Koristimo ju za praćenje učinkovitosti naših marketinških kampanja. Informacije treće strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, Fax: +353 (1) 436 1001. Uvjeti poslovanja Google Analytics:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Opći pregled o načelima sigurnosti i privatnosti Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kao i Googleova Pravila privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Ove internetske stranice upotrebljavaju Google Analytics za analizu protoka posjetitelja neovisno o vrsti uređaja, a koji se temelji na korisničkom identifikacijskom broju (ID). Možete onemogućiti praćenje Vašeg korištenja više uređaja u svom Google računu pod „Moje informacije“ („My information“), „Osobne informacije“ („Personal information“).

 1. Pružatelji usluga potrebnih za sklapanje ili izvršavanje ugovora

Pristup bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz LULL Studio d.o.o. u svrhu sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno kupovine u Lull.hr trgovini i dostavu proizvoda imaju:
•    Plavi pixel d.o.o., specijalizirana tvrtka za izradu web trgovina s kojom LULL Studio d.o.o. ima sklopljen ugovor o zaštiti podataka.

 • Gebuder weiss d.o.o. dostavna služba s kojom LULL Studio d.o.o. ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem Lull.hr internetske trgovine.

Politika kolačića

„Kolačić“ je dio informacija spremljenih na računalo, mobitel ili tablet korisnika (dalje u tekstu: „uređaj“), koje mogu biti dostavljene neposredno od strane internetske stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe internetske stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju postavke korisnika, postavke za internetsku stranicu i sl. Nakon što ponovno korisnik otvori internetsku stranicu, internetski preglednik korisnika šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama korisnika. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako to korisnik omogući. Sama internetska stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im korisnik ne dopusti te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na računalu korisnika.

Kako bi stranice Lull.hr ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu kolačića (Cookies). Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonu o elektroničkim komunikacijama, LULL Studio d.o.o. prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak (privolu) korisnika.

Ukoliko korisnik ne pristane na pohranu kolačića postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje LULL Studio d.o.o. web trgovina.

 1. Što je zadaća kolačića?

Zadaća kolačića kojem ste dopustili da se pohrani na Vaše računalo je spremanje Vaših postavki, postavki web stranice, Vašeg preferiranog jezika ili adrese. Kada nakon nekog vremena opet posjetite istu stranicu internet preglednik kojim se koristite šalje informacije prilagođene Vašim potrebama.

Ovisno o definiranoj zadaći kolačići spremaju širok spektar informacija koji između ostalih uključuju i osobne podatke. Međutim, isključivo vi odlučujete koje informacije će kolačići spremati. U postavkama Vašeg internet preglednika možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti.

Onemogućavanjem kolačića možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na stranicama koje posjećujete.

 1. Vrste kolačića

Stalni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Stalni kolačići ostat će na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama te imaju svrhu pohraniti stalne podatke kao što su npr. korisničko ime i lozinka da se ne morate svaki puta iznova prijavljivati.

Privremeni kolačići nestaju s računala nakon što zatvorite internet preglednik. Uz njihovu pomoć se pohranjuju privremeni podaci kao što su podaci koje dajete kad ste u online kupnji.

Kolačići od prve strane mogu biti stalni ili privremeni, a pohranjuju podatke koje ćete ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta stranicama sa kojih su pohranjeni na Vaše računalo.

Kolačići treće strane ili tzv. reklamni kolačići pohranjuju se na Vaše računalo ako koristite reklame i oglase na stranici koju posjećujete a ona vas preusmjeri na treću stranu. Ovaj način služi za praćenje korištenja Interneta u marketinške svrhe.

Lull.hr koristi kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva, u svrhu funkcioniranja stranice u kontekstu sigurnosti i u svrhu radnji koje posjetitelj stranice odabere samostalno (web forma za slanje poruka ili traženje usluga). Privremeni kolačići se brišu kada napustite internetski preglednik. Njihova jedina svrha je unaprijediti korisničko iskustvo za vrijeme posjete stranici. Stalni kolačići nemaju ograničenja i ostaju u Vašem pregledniku dok ih ručno ne obrišete. Prikupljeni podaci se koriste isključivo u statističke svrhe.

Ovo su primjeri trećih strana koje pružaju usluge analize i marketinške obrade podataka

 • Google – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika. Koristimo ju za praćenje učinkovitosti naših marketinških kampanja. Ukoliko želite zabraniti navedenom servisu spremanje kolačića to možete učiniti na sljedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Facebook  – Facebook društvena mreža prikuplja podatke u svrhu praćenja i mjerenja uspješnosti marketinških kampanja, ponašanja web korisnika i kreiranja prilagođenih oglasa.

Za više informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i obradi istih od strane pružatelja dodatka, molimo da pogledate izjave o zaštiti privatnosti ovih pružatelja koji su niže navedeni. 

a)         Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php za više informacije o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook se prijavio EU-SAD Štitu privatnosti, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)         Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google je sebe prijavio EU-SAD Štitu privatnosti, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Kako korisnici mogu ažurirati, urediti ili obrisati svoje osobne podatke?

LULL Studio d.o.o. – internet trgovina. prikuplja podatke korisnika u skladu Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svaki korisnik može u svakom trenutku može:

 • zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka i eventualnih netočnosti.

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo Vaše podatke.

 • zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada Vaših podataka temelji na Vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način.

 • zatražiti brisanje osobnih podataka korisnika te zatražiti brisanje podataka za koje više ne postoji zakonska osnova za upotrebu, s time da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva.

 • u slučajevima gdje se obrada temelji na privoli te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom.

 • dati prigovor na svaku obradu (uključujući profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog Vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.

 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo Vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

LULL Studio d.o.o. može odbiti provođenja zahtjeva ukoliko se time ugrožava privatnost korisnika ili drugih korisnika, ako primjena zahtjeva je suprotna zakonu, u izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), pravnih obveza ili prava i sloboda drugih.

Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje podataka možete uputiti na:

info@lull.hr ili na adresu sjedišta Ulica Augusta Piazze 10, Zagreb, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Obrada takvog zahtjeva može biti tehnički i vremenski složen proces te je u složenim slučajevima ili u slučaju većeg broja zahtjeva potrebno duže vrijeme potrebno za obradu podataka o čemu ćemo vas obavijestiti na zakonit i siguran način.

Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka?

U svrhu očuvanja sigurnosti, integriteta i dostupnosti osobnih podataka kupaca, podatke osiguravamo nizom sigurnosnih mjera koje uključuju enkripciju, autentifikaciju i strogo ograničeni pristup podacima.

Neke od mjera koje koristimo uključuju:

 • minimiziranje obrade osobnih podataka

 • strogo ograničen pristup osobnim podacima temeljen na načelu „nužnog poznavanja“

 • korištenje podataka isključivo u skladu s legitimnim interesom, ugovornom obavezom ili danom privolom Kupca

 • sigurnosni prijenos podataka

 • postavljanje antivirusnih programa i vatrozida na IT sustave u svrhu detekcije, sprječavanja zloupotrebe osobnih podataka i neovlaštenog pristupa podacima

 • unaprjeđenje informatičke sigurnosti

 • mjere fizičke zaštite

 • obuka zaposlenika o zaštiti podataka

 • ljudska sigurnost itd. 

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

 • • Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci;

 • • Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja;

 • • Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja;

 • • Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka;

 • • Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati samo u skladu s uputama LULL Studio d.o.o.;

 • • Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka;

 • • Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno;

 • • Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

Koliko dugo zadržavamo Vaše osobne podatke?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo pet godina računajući od dostave osobnih podataka LULL Studio d.o.o. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje dostavlja se u pisanom obliku. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Kontakti

 • Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti LULL Studio d.o.o. na adresu Ulica Ulica Augusta Piazze 10, Zagreb, 10000 Zagreb, Hrvatska.

 • Telefon: 00 385 99 497 5592

 • E-mail: info@lull.hr

© 2017-2023 Lull Studio d.o.o. all rights reserved
Dev & Hosting: Plavi Pixel.

Popust 20% | na ukupnu ponudu | do 03.06. | PROMO kod: 20CLO

Pretraga